Asociaţia ASAGRI

Asociaţia ASAGRI

Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor în Geopolitică şi Relaţii Internaţionale – ASAGRI este o organizaţie neguvernamentală, de drept privat, înfiinţată în data de 5 noiembri 2010, al cărei scop esenţial este promovarea domeniului geopoliticii în rândul tinerilor din România, precum şi crearea unei reţele de networking între studenţii şi absolvenţii masteratului de Geopolitică şi Relaţii Economice Internaţionale şi ai altor facultăţi de relaţii internaţionale.

Principalele obiective ale asociaţiei sunt :

a) realizarea unor cursuri, mese rotunde, seminarii şi conferinţe pentru promovarea problemelor aduse în prim-plan de domeniile geopoliticii, geostrategiei şi relaţiilor internaţionale;

b) editarea unor publicaţii în domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale;

c) crearea unui portal online prin intermediul cărora studenţii şi absolvenţii în geopolitică şi relaţii internaţionale pot intra în contact;

d) informarea periodică a studenţilor şi absolvenţilor în geopolitică şi relaţii internaţionale cu privire la principalele evenimente cultural-ştiinţifice din domeniile geostrategiei, geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, ce urmează a fi organizate de instituţii şi organizaţii de profil din ţară şi din străinătate;

e) informarea periodică a studenţilor şi absolvenţilor în geopolitică şi relaţii internaţionale cu privire la principalele evenimente geopolitice;

f) sporirea gradului de participare a studenţilor în geopolitică şi relaţii internaţionale în cercetarea domeniilor geopolitică şi geostrategie şi încurajarea acestora de a urma o carieră în aceste domenii;

g) atragerea studenţilor şi absolvenţilor în geopolitică şi relaţii internaţionale în elaborarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;

h) publicarea lucrărilor şi articolelor ştiinţifice care au fost realizate de către studenţii şi absolvenţii în geopolitică şi relaţii internaţionale ;

i) facilitarea unui dialog permanent între studenţi, absolvenţi şi cadre didactice pe probleme ştiinţifice din domeniile de studiu ale geopoliticii;

j) organizarea şi participarea la consfătuiri, simpozioane şi alte manifestări cu scop informativ, ştiinţific, în domeniile geopoliticii, geostrategiei şi relaţiilor internaţionale;

k) colaborarea cu alte instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale care şi-au propus obiective similare cu ale asociaţiei ;

l) acordarea de suport în vederea participării membrilor la diverse şcoli, proiecte şi cursuri de perfecţionare în domeniile de interes ale asociaţiei (inclusiv acordarea unor burse de studiu);

m) implementarea de proiecte care au ca scop promovarea domeniului geopoliticii în rândul tinerilor din România.

Fiţi la curent cu ultimele informaţii privind cursurile şi proiectele organizate de noi.
Abonare newsletter
:
:
 
Articole recente
Recomandam