8 erori în redactarea cererilor de finanţare

errorRedactarea unei cereri de finanţare în urma căreia proiectul pe care îl propuneţi să câştige finanţarea e adesea o provocare. Pentru că vara aceasta e una cu multe oportunităţi de finanţare, ne-am gândit să vă venim în ajutor cu o listă a celor mai frecvente greşeli pe care le puteţi face atunci când redactaţi o cerere de finanţare. Deşi evitarea acestora nu vă asigură automat succesul, comiterea lor duce aproape sigur la eşec.

1. Proiectul propus nu intră în priorităţile finanţatorului

Fiecare apel de propuneri de proiecte are obligatoriu un ghid, fie că e unul stufos, de câteva zeci sau sute de pagini, fie că e o broşură de 2-3 pagini sau un simplu articol. Acolo veţi găsi informaţii despre obiectivul programului care va finanţa proiectul şi grupul ţintă, adică cui se adresează programul şi ce tip de proiecte se pot finanţa. Cea mai mare greşeală e să scrieţi o cerere de finanţare în care să propuneţi un proiect care urmăreşte, spre exemplu, integrarea pe piaţa muncii a tinerilor şomeri, când în ghidul de finanţare se prevede că obiectivul programului este prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor, calificarea persoanelor angajate, construirea de centre sociale, etc. Proiectul trebuie, obligatoriu, să fie conform cu ceea ce cere autoritatea/organizaţia finanţatoare.

2. Proiectul nu corespunde cu misiunea şi scopul organizaţiei

O altă greşeală este redactarea unei cereri de finanţare pentru un proiect care urmăreşte întocmai priorităţile finanţatorului, dar deloc pe cele ale organizaţiei. Exemplu: scrierea unei cereri de finanţare pentru un program care urmăreşte dezvoltarea turismului, când organizaţia care depune cererea are ca misiune protejarea drepturilor copiilor. Aproape orice cerere de finanţare cere descrierea experienţei relevante a solicitantului. Dacă nu există experienţă relevantă sau dacă scopul şi misiunea organizaţiei nu corespunde cu proiectul, sunt şanse foarte mari ca cererea de finanţare să nu primească aprobare. În plus, un astfel de proiect va avea, chiar şi aprobat, dificultăţi mari în implementare.

3. Organizaţia nu are capacitate de implementare a proiectului

Proiectul propus este prea ambiţios pentru resursele financiare, logistice şi de personal ale organizaţiei. Dacă sunteţi o organizaţie mică, care a gestionat sume de până în, spre exemplu, maxim 10.000 euro, solicitarea unei finanţări de 5.000.000 euro va fi cel mai probabil respinsă, întrucât nu puteţi dovedi existenţa capacităţii de a gestiona un astfel de buget. De asemenea, dacă organizaţia a avut până în prezent 1-2 angajaţi, proiectul propus nu ar trebui să necesite angajarea unei echipe de 5o de persoane. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunţaţi la a scrie o propunere de proiect, însă proiectul trebuie adaptat la capacitatea organizaţiei.

4. Necesitatea implementării proiectului nu e argumentată

Orice cerere de finanţare are o rubrică referitoare la justificarea necesităţii implementării proiectului şi la problema identificată. Simpla numire a problemei pe care vreţi să o rezolvaţi prin proiect nu este suficientă. Trebuie să oferiţi date obiective cu privire la existenţa reală a problemei şi la dimensiunea ei, din documente oficiale, statistici, studii, rapoarte naţionale şi europene, strategii guvernamentale. De asemenea, trebuie să arătaţi cum urmăreşte proiectul propus să rezolve problema identificată, în mod clar şi convingător.

5. Scopul, obiectivele, activităţile, rezultatele nu sunt corelate

Scopul proiectului este reprezentat de “idealul” central de atins. Acesta trebuie să poată fi atins prin intermediul obiectivelor. Obiectivele la rândul lor trebuie să poată fi atinse prin activităţile proiectului, iar activităţile trebuie să ducă la atingerea unor rezultate. Greşelile constau în includerea unor obiective care nu au nimic de-a face cu scopul, activităţi în plus, care nu sunt necesare pentru a atinge obiectivele sau lipsa unor activităţi, care nu se regăsesc în cerere, deşi ar fi fost necesare, includerea unor rezultate care nu pot fi atinse prin activităţile prevăzute sau neincluderea unor rezultate. Verificaţi neapărat logica proiectului: ce vreau să obţin, ce mai trebuie să fac pentru a obţine ce îmi doresc, la ce rezultat ajung, ce am ratat?

6. Prea mulţi sau prea puţini bani

O greşeală majoră este să cereţi mai puţini sau mai mulţi bani decât limitele prevăzute de finanţator. De exemplu, în ghidul despre care am vorbit la punctul 1 se prevede că se finanţează proiecte între 10.000 şi 50.000 euro. Dacă cereţi 9.000 de euro sau 51.000 euro, cererea va fi respinsă. De asemenea, bugetul trebuie să ţină cont de preţurile pieţei. Nu cereţi 2.000 euro pentru achiziţionarea unui laptop, dacă puteţi face acest lucru fără probleme la suma de 2.000 lei.

7. Activităţi şi cheltuieli neeligibile

Acelaşi ghid prevede o serie de activităţi eligibile, adică pe care le puteţi desfăşura în cadrul proiectului şi pentru realizarea cărora puteţi primi finanţare, şi o serie de activităţi pentru care nu puteţi solicita finanţare. La fel, o listă a cheltuielilor eligibile şi, fie explicit, fie prin omitere de pe lista celor eligibile, o serie de cheltuieli neeligibile. Dacă cereţi finanţare pentru o activitate sau un tip de cheltuială care nu e eligibilă, nu veţi primi suma solicitată, fapt ce ar putea să compromită întregul proiect.

8. Lipsa sustenabilităţii proiectului

Un proiect are, e adevărat, o perioadă de implementare limitată. Cu toate acestea, rezultatele obţinute în urma realizării proiectului ar trebui să fie de durată, iar activităţile pentru care aţi primit finanţare să poată fi desfăşurate în continuare. Banii pe care îi solicitaţi trebuie gândiţi ca o investiţie pentru dezvoltarea a ceva durabil, iar modul în care veţi face ca beneficiile şi rezultatele proiectului să poată fi utilizate şi după finalizarea perioadei de implementare trebuie descrise clar în cadrul cererii de finanţare.

Mult succes! :)

Heade PM mic

 

 

 

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Resurse
Fiţi la curent cu ultimele informaţii privind cursurile şi proiectele organizate de noi.
Abonare newsletter
:
:
 
Articole recente
Recomandam