Pregătirea cererii de finanţare

Anul acesta vine cu multe oportunităţi de finanţare, nu doar din celebrele fonduri europene, ci şi din fonduri naţionale sau private, atât pentru firme, cât şi pentru ONG-uri. Odată ajunşi în punctul în care am identificat finanţarea potrivită, primul moment important şi, din păcate, unul dintre cele mai descurajante pentru mulţi, este scrierea cererii de finanţare. Haideţi să vedem aşadar care sunt cele mai importante lucruri de care trebuie să ţinem cont pentru a trece cu bine de acest pas.

O cerere de finanţare arată diferit de la program la program. Unele rubrici lipsesc sau se adaugă în funcţie de specificul programului pe care aplicaţi, dar în principiu în fiecare cerere de finanţare vă veţi lovi de completarea următoarelor câmpuri:

1. Titlul proiectului

2. Descrierea detaliată a organizaţiei care solicită finanţarea şi a partenerilor

2. Scopul şi Obiectivele proiectului

3. Activităţile proiectului

4. Justificarea necesităţii implementării proiectului

5. Contextul

6. Beneficiarii (grupul ţintă)

7. Metodologie (cum se va realiza managementul proiectului?)

8. Resursele de care aveţi nevoie

9. Rezultatele aşteptate

10. Bugetul

Realizarea corectă a cererii de finanţare are două etape: pregătirea redactării cererii şi redactarea propriu-zisă. O cerere de finanţare nu se scrie aproape niciodată fără a avea pe masă cel puţin alte 2-3 hârtii completate. Poate că pare de la sine înţeles, dar cu toate acestea multe persoane se apucă de scrierea cererii înainte de a face o pregătire temeinică. Rezultatul e de cele mai multe ori o cerere de finanţare incompletă, neclară, cu greşeli şi inadvertenţe.

Haideţi să vedem care sunt cei mai importanţi paşi care trebuie urmaţi în faza de pregătire şi la ce ne ajută fiecare pas al pregătirii în redactarea propriu-zisă:

1. Stabilirea ideii de proiect.

Cel mai probabil ştiţi deja ce vreţi să faceţi în acest stadiu, dar trebuie să aveţi grijă ca ideea să fie clară, realizabilă şi, cel mai important, în acord cu ideile de proiect care se pot finanţa pe programul pe care aplicaţi. Ca exemplu, o idee de cursuri pentru şomeri va trebui să devină 5 cursuri in domeniul x pentru 100 de şomeri din regiunea x, realizate de partenerii x pe o durată de z luni, cu un buget a cărui valoare este n, iar ideea trebuie să fie în perfect acord cu programul pe care aplicaţi. Întrebarea esenţială în acest moment este: se finanţează cursuri pentru şomeri conform metodologiei de finanţare? De claritatea ideii depinde tot ceea ce veţi face de aici încolo.

2. Analiza grupului ţintă şi a celorlalţi stakeholderi.

Pe scurt, un mic document în care să specificaţi cine sunt beneficiarii direcţi ai proiectului (ex. şomerii din zona x) şi cine sunt ceilalţi actori de care trebuie să ţineţi cont şi care vă pot influenţa mersul proiectului (ex. partenerii, diferite instituţii, alţi furnizori de programe de formare, partenerii media). E util un tabel în care să specificaţi caracteristicile fiecărui grup, ce aşteptări au ei de la proiect, ce aşteptări aveţi voi de la ei, ce probleme aţi putea întâmpina în relaţia cu ei şi cum veţi realiza comunicarea.

Acest document vă va ajuta să înţelegeţi şi mai târziu să explicaţi, în cererea de finanţare, atât cine e grupul vostru ţintă, cât şi necesitatea implementării proiectului.

3. Care sunt problemele pe care încercaţi să le rezolvaţi?

Un proiect trebuie să rezolve o problemă şi să satisfacă o nevoie. Depinzând de proiect, aceasta poate fi o problema socială (ex. persoanele şomere nu au calificările potrivite pentru piaţa muncii, deci e nevoie să aibă acces la cursuri de formare) sau de natură economică (ex. fabrica x are o productivitate scăzută, deci are nevoie de echipamente performante). Puneţi pe foaie problemele care au dus, pe principiul cauză-efect, la problema centrală pe care încercaţi să o rezolvaţi şi analizaţi impactul final al problemelor identificate în dinamica mediului socio-economic în care vreţi să vă plasaţi proiectul. Căutaţi documente oficiale care să vă sprijine afirmaţiile (strategii naţionale, strategii ale Uniunii Europene, sondaje, rapoarte oficiale) şi proiecte care au rezolvat probleme similare.

Rezultatele acestei părţi vor intra în redactarea părţii de justificare a necesităţii implementării proiectului şi a contextului, din cererea de finanţare.

4. Obiectivele urmărite.

După ce aţi identificat problemele, identificaţi obiectivele. Pe scurt, ce vă propuneţi să faceţi pentru rezolvarea problemelor? Obiectivele trebuie să fie SMART – specificemăsurabile, abordabile, realiste şi încadrate în timp. Nu spuneţi că vă propuneţi să faceţi mai mult decât puteţi să faceţi, chiar dacă dă bine pe hârtie.

5. Etapele proiectului.

Scrieţi exact şi cât mai complet ce şi cum veţi face pentru realizarea obiectivelor. Activităţile trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor şi trebuie să fie cât mai clare. Împărţiţi fiecare etapă în oricâte activităţi şi subactivităţi, important este să vă fie clar şi dumneavoastră şi finanţatorului ce veţi face cu adevărat în proiect.

6. Resursele de care aveţi nevoie.

Puneţi pe foaie tot ce aveţi nevoie pentru realizarea activităţilor, de la spaţiu de birou, echipament electronic, până la resursele umane şi stabiliţi de câţi bani veţi avea nevoie pentru toate acestea.

Realizarea acestui lucru vă va ajuta atât în completarea rubricii Metodologie, cât şi a rubricii Buget.

7. Stabilirea rezultatelor

Este important să stabiliţi exact care sunt rezultatele pe care le va produce proiectul dumneavoastră şi cum veţi măsura şi verifica îndeplinirea lor. O viziune exactă a rezultatelor, de la cele mai puţin palpabile (ex. creşterea nivelului de conştientizare a importanţei calificării/recalificării a persoanelor şomere) la cele clare şi palpabile (ex. 500 de broşuri, un website, 5 calculatoare) vă va ajuta atât în redactarea justificării, cât şi în redactarea rubricii Rezultate.

8. Ipotezele şi constrângerile.

Identificaţi cât se poate de realist care sunt acele situaţii pe care le luaţi “de-a gata” pentru realizarea proiectului (ex. Oamenii vor fi interesaţi de oferta mea de curs, voi găsi traineri experţi) şi constrângerile de care trebuie să ţineţi cont (ex. am neapărată nevoie de autorizare, am nevoie de un sediu cu 10 camere). Acest lucru vă va ajuta să vă daţi seama dacă aveţi sau nu capacitatea reală de a implementa proiectul şi dacă mai e ceva ce ar trebui să consideraţi ca obiectiv sau activitate distinctă în proiect sau ca resursă indispensabilă.

Odată ce aveţi stabilite toate aceste lucruri, scrierea cererii va deveni mult mai uşoară, reprezentând de fapt redactarea într-un limbaj frumos şi într-o succesiune logică a ideilor pe care deja le aveţi clar reprezentate. Mult succes!

Posted in Uncategorized
Fiţi la curent cu ultimele informaţii privind cursurile şi proiectele organizate de noi.
Abonare newsletter
:
:
 
Articole recente
Recomandam