Fondurile Europene ce pot fi accesate în 2012

Ce fonduri europene puteţi accesa în 2012? Am primit întrebarea aceasta de mai multe ori, aşadar am realizat un scurt rezumat al celor mai importante finanţări europene care sunt deschise acum sau care vor fi deschise de-a lungul anului 2012.

În privinţa Fondurilor Structurale, puteţi depune proiecte pentru a obţine finanţare pe următoarele programe, axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:

Pe POSDRU – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, vor fi sigur deschise în 2012:

Axa Prioritară 2 Corelarea învăţarii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul Major de Intervenţie 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii

- Se finanţează proiecte de grant, adică se aloca sume intre min. 50.000 – max. 500.000 euro. Durata proiectelor: minim 6 luni, maxim 2 ani. Linia se va  deschide pentru depunerea cererilor de finanţare  în martie-aprilie.

Acest Domeniu Major de Intervenţie urmăreşte prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin menţinerea/reintegrarea în educaţie şi formare profesională a elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii. Intervenţiile promovate în cadrul acestui DMI vor fi direcţionate atât către copii, preşcolari şi elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, cât şi către familiile acestora, şi vor viza în special populaţia roma, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile. Operaţiunile vor urmări să asigure educaţia de bază pentru toate categoriile de persoane care, din anumite motive, au fost nevoite, sau sunt în prezent supuse riscului de a abandona/părăsi timpuriu şcoala, inclusiv persoane adulte care au abandonat şcoala.

În acest moment Ghidul Solicitantului este publicat spre consultare şi poate fi citit şi downloadat de pe site-ul fseromania.ro sau direct de aici .

Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2.3. Acces şi participare la Formare Profesională Continuă.

-          Linia de grant: se preconizează că se va deschide în luna februarie. Vor fi eligibile proiecte de grant, adică cele care au un buget între 50.000 şi 500.000 euro şi o durată de implementare de la 6 luni la 2 ani. Principalele idei de proiecte care pot fi finanţate din această axă se referă la proiecte care realizează cursuri de calificare sau recalificare pentru angajaţi. În acest moment ghidul solicitantului este în consultare publică, varianta finală fiind lansată în 20 februarie.

Puteti descărca ghidul solicitantului provizoriu (unde veţi găsi toate informaţiile referitoare la pentru cine puteţi face proiectul, dacă organizaţia cu care vreţi să aplicaţi este eligibiliă, ce tipuri de acţiuni se finanţează, etc.) de aici:

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//resurseumane/00000030/altvo_cs_cpp_%20grant_2_3.pdf

Pe POSCCEProgramul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, sunt deschise în prezent sau vor fi deschise în 2012:

AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de productie

DMI 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri

-   Linia Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri. (linie deschisă până pe 31 mai 2012)

 -  Linia Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale (până pe 28 februarie 2012)

DMI 1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

-     Linia Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – poli de competitivitate (lansare preconizată pentru ianuarie – februarie 2012).

-     Linia Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor (lansare preconizată pentru februarie 2012)

AXA PRIORITARA 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

DMI 2.1 Cercetare şi dezvoltare în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie

-     Linia Proiecte de cercetare în parteneriat între universitati/ institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi – este în continuare deschisă din octombrie 2010.

DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (în special IMM-urile).

-     Linia Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile innovative (linia este deschisă, cu depunere continuă)

-     Linia Promovarea inovării în cadrul intreprinderilor (linie deschisă, este cu depunere continuă din martie 2011).

AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

DMI 3.3. Dezvoltarea e-economiei

-     Linia Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor (deschisă până în 30 martie 2012)

-     Linia Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri (deschisă până în 29 iunie 2012)

Pentru toate aceste linii de finanţare există deja câte un Ghid al Solicitantului, principalul document pe care trebuie să îl descărcaţi şi să îl citiţi cu cea mai mare atenţie pentru a afla dacă puteţi aplica cu organizaţia pe care o reprezentaţi, ce activităţi se finanţează exact pe fiecare linie, cât poate fi bugetul, care e valoarea co-finanţării. Aici veţi găsi toate liniile de pe POSCCE (inclusive cele care nu se deschid) şi la fiecare Ghidul Solicitantului corespunzător: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate.

Pe POR – Programul Operaţional Regional sunt deschise sau vor fi deschise numeroase linii, însă depunerea proiectelor este suspendată pentru unele regiuni.

Aveţi aici un tabel complet cu toate liniile, atât cu cele deschise cât şi cu cele care sunt încă închise: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional.

Un număr mare de oportunităţi de finanţare mai există şi pe Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi Programul Operaţional Sectorial de Transport, însă aici vorbim despre proiecte mari, care sunt în general depuse de instituţiile publice. Toate liniile pentru POS Mediu le puteţi găsi aici: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=mediu, iar pentru POS Transport puteţi găsi toate informaţiile aici: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=transport.

În ceea ce priveşte fondurile pentru dezvoltarea rurală (prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR), în 2012 vor fi deschise numeroase linii, iar dacă aveţi posibilitatea de a întreprinde o activitate în mediul rural, momentul pentru a realiza un proiect ar fi …acum. Aici găsiţi de asemenea toate liniile care sunt sau vor fi deschise şi ghidurile solicitantului pentru fiecare linie: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional.

În afară de fondurile de mai sus, care cel mai adesea au reguli de accesare care presupun o experienţă şi o oarecare vechime în derularea de proiecte şi programe, precum şi banii pentru susţinerea proiectului până la rambursare, mai sunt şi fondurile europene pentru susţinerea programelor tematice.

În 2012 cea mai bună oportunitate, în special pentru tineri şi pentru ONG-urile mai mici sau chiar pentru grupurile informale, putând aplica pentru unele acţiuni şi dacă încă nu aveţi o organizaţie neguvernamentală,  o constituie programul Tineret în Acţiune.

Anul acesta se poate aplica la 3 termene limită de depunere a proiectelor:

-      1 februarie (pentru proiectele care încep în intervalul 1 mai 2012– 31 octombrie 2012)

-     1 mai (pentru proiectele care încep în intervalul 1 august 2012 – 31 ianurie 2013)

-     1 octombrie (pentru proiectele care încep în intervalul 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013)

Acţiunile pentru care puteţi obţine finanţare în acest an sunt următoarele:

Acţiunea 1.1 – Schimburi de Tineri

Schimburile de Tineri oferă unor grupuri de tineri din diferite ţări oportunitatea de a se întâlni şi învăţă despre culturile fiecărora. Grupurile planifică împreună Schimbul de Tineri, abordând o temă de interes comun.

Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale Tinerilor

Iniţiativele Tinerilor susţin proiecte de grup dezvoltate la nivel local, regional şi naţional, precum şi reţele de proiecte similare din diferite ţări, pentru a le întări dimensiunea europeană şi a îmbunătăţi cooperarea şi schimbul de experienţă între tineri.

Acţiunea 1.3 – Proiecte pentru Democraţie Participativă

Proiectele pentru Democraţie Participativă susţin participarea tinerilor la viaţa democratică din comunitatea lor locală, regională sau naţională, precum şi la nivel internaţional.

Acţiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat

Scopul Serviciului European de Voluntariat este de a susţine participarea tinerilor la diverse forme de activităţi de voluntariat, atât în interiorul, cât şi în exteriorul graniţelor Uniunii Europene.

Prin această Acţiune, tinerii participă individual sau în grupuri la activităţi non-profit, neplătite.

Acţiunea 3.1 – Cooperare cu Ţările Partenere din Vecinătatea Uniunii Europene

Această sub-Acţiune susţine proiecte cu Ţări Partenere din Vecinătatea Uniunii Europene,

respectiv Schimburi de Tineri şi Proiecte de Formare şi Reţele în domeniul tineretului.

Acţiunea 4.3 – Proiecte de Formare şi Reţele pentru cei activi în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret.

Această sub-Acţiune susţine formarea celor activi în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret, în special schimbul de experienţă, expertiză şi bune practici, precum şi activităţi care pot conduce la proiecte, parteneriate şi reţele durabile, de calitate. Această sub-acţiune sprijină moblitatea pe termen lung a lucratorilor de tineret.

Acţiunea 5.1 – Întâlniri ale Tinerilor şi Responsabililor cu politicile de tineret

Această sub-Acţiune susţine cooperarea, seminariile şi dialogul structurat între tineri, cei activi în domeniul tineretului şi cei responsabili pentru politicile de tineret.

Ghidul Programului, precum şi Apelul Naţional de propuneri de proiecte pot fi descărcare de aici: http://www.tinact.ro/candidatura.

Alte oportunităţi de finanţare, în special pentru sectorul ONG, dar şi pentru şcoli, licee, universităţi, o constituie programele Leonardo da Vinci, Grundtvic, Comenius, precum şi alte programe pentru îndeplinirea politicilor tematice, precum Programul Cadru 7 (pentru Cercetare şi dezvoltare tehnologică)) . Multe resurse utile în acest sens găsiţi aici: http://www.llp-ro.ro/ şi aici: http://www.mct.ro/ro/categorie/1219/programe-internationale-programul-cadru-7.

Lista de mai sus nu e sub nici o formă o  listă completă a programelor şi fondurilor disponibile, sperăm însă că vă va ajuta pentru a începe să vă căutaţi finanţarea potrivită pentru ideea voastră de proiect. Puteţi de asemenea lăsa comentarii în privinţa altor programe şi surse de finanţare pe care le-aţi identificat.

Posted in Ştiri
Fiţi la curent cu ultimele informaţii privind cursurile şi proiectele organizate de noi.
Abonare newsletter
:
:
 
Articole recente
Recomandam